C kategorija

Vozila C kategorije su ona čija najveća dozvoljena masa prelazi 12000 kg, širina je veća od 2,4 m a dužina veća od 8 metara.

Uslovi za obuku i polaganje za C kategoriju

  • Za obuku je potrebno da kandidat ima 20 godina starosti, dok je za polaganje potrebno da kandidat navrši 21 godinu starosti.
  • Obuka za C kategoriju ima 7 časova teorijske obuke i 15 časova vožnje koja je deo praktične obuke.
  • Kandidat mora da ima položenu B kategoriju i vozačka dozvola ne sme da bude probna.
  • Takođe, neophodno je važeće lekarsko uverenje.

Kategorije

B kategorija

B kategoriji pripadaju sva vozila čija masa ne prelazi 3500 kg, sa 8 mesta za sedenje ne uključujuči vozačevo mesto.

C kategorija

Vozila C kategorije su ona čija najveća dozvoljena masa prelazi 12000 kg, širina je veća od 2,4 m a dužina veća od 8 metara.

CE kategorija

CE kategorija je za upravljanje vozilom koje ima priključno vozilo najmanje dužine 7.5m sa zatvorenim tovarnim sandukom.