CE kategorija

CE kategorija je za upravljanje vozilom koje ima priključno vozilo najmanje dužine 7.5m sa zatvorenim tovarnim sandukom.

Uslovi za obuku i polaganje za CE kategoriju

  • Za polaganje CE kategorije neophodno je posedovanje vozačke dozvole za C kategoriju.
  • Nakon 7 časova praktične obuke, kandidat polaže vozački ispit.
  • Za polaganje vozačkog ispita za CE kategoriju neophodno je posedovanje lekarskog uverenja.

Kategorije

B kategorija

B kategoriji pripadaju sva vozila čija masa ne prelazi 3500 kg, sa 8 mesta za sedenje ne uključujuči vozačevo mesto.

C kategorija

Vozila C kategorije su ona čija najveća dozvoljena masa prelazi 12000 kg, širina je veća od 2,4 m a dužina veća od 8 metara.

CE kategorija

CE kategorija je za upravljanje vozilom koje ima priključno vozilo najmanje dužine 7.5m sa zatvorenim tovarnim sandukom.